Roys Rengjøringsservice AS

RING OSS: +47 979 75 499

Godkjenningsordninger

Roys Rengjøringsservice AS er godkjent i henhold til Godkjenningsordning for renholdsbedrifter.

Alle renholdsvirksomheter skal godkjennes av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

Det er kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som er registrert i Arbeidstilsynets register. Arbeidstilsynet vil sanksjonere mot brudd på forskriften.

Krav for godkjenning:

Roys Rengjøringsservice AS

 • Er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
 • Oppfyller kravene for verneombud
 • Har lovbestemt yrkesskadeforsikring
 • Har skriftlige arbeidsavtaler ihht. arbeidsmiljøloven
 • Oppfyller kravene ihht. allmenngjøring av tariffavtale
 • Alle ansatte er utstyrt med ID-kort med bilde utstedt av Oberthur Technologies
 • Ansatte fra land utenfor EØS-området skal ha oppholds- og arbeidstillatelse
 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Være registrert i foretaksregisteret
 • Være registrert i merverdiavgiftregisteret
 • Være registrert i arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret

 

Godkjenninger

Medlem NHO Service 

 

 

FÅ TILBUD PÅ RENHOLD

Vi kommer på en uforpliktende befaring og gir et tilbud tilpasset deres behov